خمکاری نبشی و قوطی پروفیل

انواع پروفیل و نبشی یکی از محصولات بسیار مهم و پرکاربردی هستند که در صنایع مختلفی از جمله راه‌سازی، ساختمان‌سازی، درب و پنجره و غیره استفاده می‌شوند. اگر بگویم که شما می‌توانید انواع پروفیل را در تمامی‌ صنایع استفاده کنید، بیراه نگفته‌ایم. انواع پروفیل بیشترین کاربرد و استفاده را در حوزه صنعت و ساختمان دارند. برای شکل دهی به پروفیل و نبشی از عملیات مختلفی مانند خمکاری استفاده می‌شود. خمکاری روش‌های مختلفی دارد که شامل خمکاری دستی و ماشینی می‌باشد که هر دو روش باعث زیبا شدن ظاهر مصنوعات ساخته شده از پروفیل می‌شود.